Tehnoloģijas un zināšanas darbinieku iesaistei
Izpēte
Motify aptauju platforma palīdz organizācijām veidot datu pamatotu dialogu starp vadību un darbiniekiem.
Veidojam izcilas komandas ar iesaistītiem darbiniekiem.
Mēs piedāvajam regulāras darbinieku noskaņojuma, organizācijas iekšējā klimata pulsa aptaujas:
e-NPS
Darbinieki var būt lojāli un var būt iesaistīti. Ne vienmēr lojāls darbinieks būs iesaistīts, un ne vienmēr iesaistīts darbinieks būs lojāls. Ja gribat izmērīt lojalitāti, izmantojiet Net Promoter Score tehniku. Tās vienkāršība un efektivitāte slēpjas trīs jautājumos, kuri mēra iespējamību, ka jūsu darbinieki ieteiks šo organizāciju kā labu darba vietu. Kāpēc ieteikums ir tik svarīgs? Jo tas apliecina, ka darbinieks lepojas ar savu darba vietu, produktiem, pakalpojumiem, ko viņš pārstāv. Ka darbinieks ir gatavs par to galvot ar savu “vārdu” un, ka viņš/ viņa neplāno to pamest tuvākajā laika periodā. Tas nozīmē - organizācija var paļauties uz viņu. Izmēriet to ar e-NPS.
e-pulss
Septiņi kodolīgi, jēgpilni, skaisti dizainēti jautājumi ik mēnesi (vai ik pārnedēļas). Tikai 3 minūtes jūsu darbinieka laika – un rezultātā savlaicīga atgriezeniskā saikne. Šīs aptaujas dizainējam atkarībā no jūsu organizācijas aktuālās vajadzības, bet jūs varat izvēlēties arī mūsu gatavās un validētās aptauju paketes no mūsu bibliotēkas – izcila snieguma indekss; laimes indekss; optimisma indekss; efektivitātes indekss vai darbinieku darbaholisma indekss. Šo aptauju rīku iesakam uzņēmumiem, kuri ir pārmaiņu procesā, jūtas iestrēguši vai attapušies problēmas priekšā. Regulāri monitorējot situāciju, jūs ātrāk pamanīsiet gan sāpīgos punktus, gan iespējas. Un rezultātā - ātrāk varēsiet pieņemt pamatotus lēmumus, lai rīkotos.
Iesaiste
Lai izdzīvotu laikā, kad no uzņēmumu vadības tiek prasīta izaugsme, innovācijas, nepārtraukti uzlabojumi un izcils sniegums, nepieciešami vienkārši un efektīvi procesi. Viens no tiem ir darbinieku iesaistījuma kā KPI (snieguma indikatora) mērījuma un atskaites sistēmas ieviešana organizācijās. Augsts darbinieku iesaistījums nozīmē arī augstus klientu lojalitātes rādītājus, pozitīvus aktīvu atdeves rādītajus (R-O-I), mazāku darbaspēka rotāciju, augstāku produktivitāti un darbinieku labizjūtu, kā arī lielāku peļņu.
Taču ar parasto darbinieku iesaistījuma mērījumu praksi ir dažas būtiskas problēmas. Un tās ir – darbinieku iesaistījums tiek mērīts reizi gadā, nereti, domājot, ka iesaistījums ir tas pats kas apmierinātība, tas vispār netiek nomērīts. Efektīva, jēgpilna un regulāra darbinieku iesaistījuma novērtēšana organizācijās dod skaidru izpratni, kādi ir darbinieku iesaistījuma virzītājspēki, kas tos ietekmē un kā tie ietekmē organizācijas sniegumu.
Energometrs
Enerģija ir spēcīgs virzītājspēks. Lai uzvarētu sprintā, ir viena izvēle - būt ātrākajam. Lai uzvarētu biznesā ir jau ir divas izvēles – būt vai nu ātrākajam vai gudrākajam. Gan sprintā, gan biznesā nepieciešama enerģija, kas virza uz priekšu. Organizācijās, kas izvēlējušās ātrākā stratēģiju, ir novērots augsts enerģijas līmenis, bet tikpat bieži šajās organizācijās darbinieki arī ātrāk izdeg, kļūst ciniski, neiesaistīti un pamet organizācijas. Ideālā organizācijā darbinieki strādā izlīdzinātā enerģijas līmenī – līdzīgi kā sportā ir enerģijas saspringuma periodi un atplūdu periodi. Enerģija un ātruma spiediens tikai līdz noteiktam līmenim var darboties darbinieku iesaistījuma un organizācijas snieguma labā. Ar Motify Energometru jūs zināsiet, vai jūsu organizācija strādā atdeves vai izdegšanas režīmā. Regulāri mērot enerģijas līmeni, jūsu darbinieki jutīsies novērtēti, un jūsu vadītāji iemācīsies noturēt komandas enerģiju tajā zonā, kas dod vislabākos ilgtermiņa rezultātus.
Komandu komanda
Kāpēc viena komanda sasniedz izcilus rezultātus, bet citas - cīnās ar neveiksmēm, problēmām, ķildām un sastingumu? Pētnieki ir atraduši noslēpumu - vislabākajās komandās viens otrā ieklausās un izrāda sapratni pret citu sajūtām un vajadzībām. Ja organizācija grib augt un gūt panākumus, tai ir jāapgūst prasme dod divvirzienu atgriezenisko saiti, proti, atsauksmes un vērtējumu par darbu dod ne tikai vadītājs darbiniekiem, bet arī darbinieki – vadītājam. Sāc veidot izcilu komandu kopā ar aptauju rīku Komandu komanda.
Kultūras IQ
Vai kāds jau pirms mums neteica: “Kultūra apēdīs stratēģiju brokastīs”? Vai jūs ticat, ka caur organizācijas kultūru var paveikt lielas lietas uzņēmumā? Kultūra ir stāsts par un ap cilvēkiem. Un organizācijas, kas ieklausās, saprot un novērtē savus cilvēkus, sasniedz daudz vairāk, kā tās, kas ignorē, apslāpē un nenovērtē savus darbiniekus. Mēs zinām, ka kultūra ir izmērāma, un var tikt veidota, vadīta un virzīta. Kultūra, tāpat kā zīmols, ir uzņēmuma vērtības mērs, un tā atbild uz diviem jautājumiem – kas mēs esam? un kā mēs darām lietas? Jā, visiem uzņēmumiem ir sava unikāla, neatkārtojama kultūra, bet vai kultūra jūsu uzņēmumā ir stratēģiska? Vai tā virza vai brezmē lietas un cilvēkus?
Motify pētniecības instruments Kultūras IQ palīdzēs saprast, vai jūsu uzņēmumā kultūra ir komandas rīks un gars, vai tā ir vienota un vienādi saprasta kā vadītāju, tā darbinieku galvās un uzvedībā? Un galu galā, kāda ir jūsu uzņēmumā dominējošā kultūra – noteikumu vai personību kultūra, spiediena/spēka kultūra, akadēmiska vai komandu kultūra. Un cik lielā mērā uzņēmuma darbinieki jūtas piederīgi esošajai kultūrai?
Aklās zonas tests
Tipiska ir situācija, kad uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji ir pieraduši strādāt, riskējot pēc viena modeļa. Viņiem iestājās psiholoģijā tā dēvētais blind spot efekts, kad neviens spogulis tavā automašīnā nerāda briesmas, bet, lai zinātu, kas notiek spoguļa nepārredzamās vietās, ir jāpagriež galva. Viņi visbiežāk nepagriež galvu, uzskatot – ja jau līdz šim ir veicies, gan jau arī šoreiz. Vai arī noklusē problēmas, cerot, ka gan jau izspruksim. Biznesa vadībā tas ir tas aklais punkts – nezināšana vai aizdomas, ka kaut kas nav labi. Vadītājs parasti šajā situācijā skaidri nesaredz pastāvošo problēmu, taču to labi redz darbinieki, pat klienti un sadarbības partneri. Taču neviens to nepasaka. Šis aklais punkts ir organizāciju Ahilleja papēdis, kas tuvina krīzei un var sagraut organizāciju.
Vai var laikus pamanīt simptomus nākamajai krīzei? Jā, tāpat kā makroekonomikā ir mērījumi, kas signalizē, ka tuvojas problēmas, tā arī biznesā var atpazīt zīmes, kas liecina, ka organizācija kļūst nevesela. Mūsu aptaujas rīks Aklās zonas tests palīdzēs jūsu organizācijai identificēt klusās, vājās vietas, kas sabotē organizāciju.
Pieejamas arī ad hoc dizaina un darbinieka karjeras dzīves cikla aptaujas.