BOSI 360

Vadītāju novērtēšanai un attīstībai

Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kā BOSI360 var palīdzēt jūsu organizācijai

Kas ir BOSI360

Bosi360 ir progresīva vadītāju attīstības programma. Tā apvieno 360 grādu atgriezeniskās saites un BOSI līderības stila noteikšanas metodoloģijas integrētā attīstības programmā, sniedzot objektīvu vadības komandas novērtējumu un palīdzot organizācijām attīstīt savus vadītājus.

KĀPĒC BOSI360

Ātrums, pārmaiņas, spēles noteikumus mainošanas tehnoloģijas, vērtību un dzīvesstila izmaiņas, darba prasmju ekosistēmas sabrukums, pieaugoša konkurence par labākajiem darbiniekiem – šie ir tikai daži izaicinājumi, ar kuriem šodien saskaramies. Kā tos risināt? Tikai izveidojot nepārtraukti pielāgoties spējīgu organizāciju, kuras komandas spēj mācīties, mainīties un augt. Komandas, kuras vada lieliski vadītāji.  

Lai vadītāji varētu vadīt citus, vispirms viņiem jāspēj vadīt sevi! Ceļš uz līderību sākas ar visgrūtāko – ar godīgu pašvērtējumu. Tas ir ceļš, kas prasa apzinātu apņemšanos personīgi un profesionāli pilnveidoties un attīstīties.  

BOSI360 ir organizāciju partneris ceļā uz vadītāju izaugsmi. Jo BOSI360 ir:

Pārbaudīta

Latvijas lielākajos un zināmākajos uzņēmumos, veicot vadītāju novērtēšanu un attīstību vairāku gadu garumā

Uzticama

Jo dati tiek iegūti uzmanīgi atlasot vērtētājus, indeksējot vērtējumu uzticamību un ar automatizācijas risinājumiem minimizējot iespējamās vērtējumu kļūdas

Sistēmiska

Pieeja vadības komandas un vadītāju individuālai snieguma novērtēšanai, ietverot formālu, strukturētu un visaptverošu analīzi

Efektīva

Nodrošina vadības komandu ar nepieciešamo informāciju un stimulu kopumu pozitīvu uzvedības izmaiņu veikšanai un talantu pēctecības programmai

Iedvesmojoša

Katram programas dalībniekam tas ir ļoti personisks stāsts un atbild uz jautājumiem “kas esmu un kas varu kļūt?”

Uz attīstību vērsta

Nodrošinot objektīvu atgriezenisko saiti un etalonrādītājus vadītāju progresa monitorēšanai

Organizācijas IEGUVUMI

Uzlabojas darbinieku produktivitāte

Vadītāji, kuri saņem atgriezenisko saiti, uzrāda lielāku produktivitātes un rentabilitātes pieaugumu (Gallup)

Pieaug darbinieku iesaistījums

69% darbinieku strādātu centīgāk, ja viņi uzskatītu, ka viņu pūles un ieguldījums tiktu precīzāk novērtēts un atzīts (OfficeVibe)

Noņem spriedzi darbiniekiem

80% darbinieku apzinās savu esošo un pieprasīto “prasmju plaisu”. Savukārt 35% – izjūt spriedzi, ka šī “kompetences plaisa” padara viņus mazāk konkurētspējīgus, kas rada viņiem tukšuma sajūtu un demoralizē (2017 Skills Gap Report)

Uzlabojas darbinieku piesaistes rādītāji

Darbiniekiem, kuri regulāri saņem atsauksmes par savām stiprajām pusēm un attīstības vajadzībām, ir labāki noturēšanas rādītāji nekā darbiniekiem, kuri to nesaņem (Gallup)

Uzlabo organizācijas kultūru

Darbinieku viedokļu uzklausīšana ir ceļš uz uzticēšanās kultūru. Tā veicina organizācijas izaugsmi, kolektīvā mazina stresu, palielina enerģiju, uzlabo komunikāciju un sadarbību (PwC)

Ierindo starp labākajiem

90% “Fortune 500” uzņēmumu izmanto 360 grādu risinājumus darbinieku novērtēšanai vai attīstībai (Fortune)

KO JŪS SAŅEMSIET

Vadības komandas salikuma analīzi

 • Jūsu vadības komandas salikuma slēptie riski un nepamanītās iespējas  
 • Jūsu mērķu sasniegšanai iztrūkstošās dotību jomas komandā
 • Efektīvākie stimuli komandas virzīšanai uz Jūsu mērķi

Vadītāju efektivitātes novērtējumu

 • Efektivitāte uzstādīto mērķu izpildē  
 • Efektivitāte, darbojoties vadības komandā  
 • Efektivitāte, vadot savu komandu
 • Vadītāju efektivitāte, salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem
 • Efektivitātes progress, salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem

Vadītāju “aklo zonu” analīze

 • Kāds ir vadītāju “Ahileja papēdis” un cik lielas ir vadītāju “aklās zonas” komandā kopumā  
 • Kurās kompetencēs uzņēmumā ir visizteiktākās “aklās zonas” un kuras ir kritiskākie “Ahileja papēži”  
 • Kuriem vadītājiem jāpalīdz samazināt savu “aklo zonu” un kuriem nepieciešams atbalsts savu dotību efektīvākā izmantošanā 

Vadības kompetenču novērtējumu

 • Vadības kompetenču analīze katram vadītājam un uzņēmumam kopumā
 • Kompetenču līmenis, salīdzinājumā ar salīdzinošo rādītāju tā paša līmeņa vadītājiem citos uzņēmumos
 • Uzņēmuma vadības kompetenču attīstības trajektorijas analīze

Attīstības vajadzību analīzi

 • Kritiski svarīgās attīstības vajadzības visā vadības komandā, katrā vadības līmenī un katram vadītājam
 • Rekomendācijas katras kompetences attīstības veidiem
 • Ieteikumus attīstības veidu pielāgošanai vadītāja tipam, izmantojot BOSI metodoloģiju

Apmācības kompetenču attīstīšanai

 • Vadītāju attīstību un iesaisti stimulējošas apmācības savas komandas vadīšanai, izmantojot BOSI metodoloģiju
 • Savu dotību un pilnveidojamo jomu apzināšanos stimulējoša BOSI profilu analīze
 • Individuālo attīstības mērķu izvēles un to realizēšanas plānu izveides apmācības

Ko saņems vadītāji

 • Objektīvu atgriezenisko saiti no tiešā vadītāja, vadības komandas biedriem un no saviem padotajiem
 • Detalizētu savu vadības kompetenču un uzvedību izvērtējumu un analīzi gan salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem, gan ar atskaites punktu
 • Savu BOSI profilu, kas ietver arī stipro pušu un attīstāmo jomu pārskatu 
 • Savas komandas BOSI profilu un ieteikumus vadības darba efektivizēšanai, izmantojot BOSI metodoloģiju
 • Apmācības sava individuālā vadības kompetenču attīstības plāna izveidē un realizēšanā

Kad veikt BOSI360

BOSI360 novērtējumu ieteicams veikt gadījumos, kas saistīti ar organizācijas vadības komandas izaicinājumiem un izaugsmi. Parasti to veic, ja organizācija vēlas novērtēt investīcijas vadītāju izaugsmē un izsekot to ietekmei uz vadītāju sniegumu, darbiniekiem un iekšējo vidi. 

Apsveriet iespēju uzsākt BOSI360 grādu novērtējumu, ja organizācijā: 

 • vadītāji nekomunicē ar darbiniekiem, ir sarežģījumi ar darbinieku motivēšanu un/vai noturēšanu
 • vadītāji nesasniedz mērķus vai ir notikušas būtiskas stratēģiskas izmaiņas
 • plāno līderības attīstības procesu, tai skaitā profesionāla koučinga izmantošanu
 • strādā pēc projektu vadības principiem, kas pieprasa mācīšanās kultūru
 • plāno darbinieku karjeras pēctecību vai paredzamas jaunas vadītāju vakances
 • ir toksisks klimats, krītas darbinieku entuziasms, vadītāji ir aroganti, demonstrē “favorītismu”

Ar kādu ieguldījumu jārēķinās

Situācija, kurā nepieciešams vadītāju novērtēšanas un attīstības risinājums, parasti katrai organizācijai ir unikāla. Tādēļ tas vienmēr tiek pieskaņots klienta vajadzībām. Mūsu pieredze liecina, ka vairumā gadījumu ieguldījums svārstās robežās starp 150 un 250 EUR + PVN par vienu vērtējamo vadītāju.  

Sazinieties ar mums

+371 29 528 212

Jūras 44, Engure, LV-3113