Darbinieku pētījumi

Talent Review

Talent Review ir pētniecisks risinājums vadītāju un darbinieku snieguma novērtēšanas procesa uzlabošanai. Tas apkopo atgriezenisko saiti no vairākiem avotiem un atspoguļo vadītājiem novērtējuma pārrunās viegli izmantojamā formātā.

360 grādu novērtējums

BOSI360 ir laikmentīga vadītāju attīstības programma, kas apvieno tradicionālo 360 grādu vadītāju novērtēšanas pieeju un BOSI metodi iedvesmojošā un attīstošā risinājumā. Tas ietver gan izpētes, gan vadītāju apmācību komponentes.

Darbinieku noskaņojums

Employee Mood ir speciāls izpētes risinājums biežām, nelielām kolektīva aptaujām, gudri dizainēts augstas darbinieku atsaucības nodrošināšanai un savlaicīgas risku vadībai cilvēkresursu jomā nepieciešamās informācijas iegūšanai.

BOSI tests dotību noteikšanai

Uzņēmēja gēna BOSI tests darbinieka dotību un komandas salikuma kvalitātes  noteikšanai. To izmanto pēctecības plānošanai, darbinieku atlasei un komandas salikuma uzlabošanai.

Employee Net Promoter Score (E-NPS)

Vienkāršs risinājums darbinieku attieksmes pret organizāciju monitorēšanai. Bieži tiek izmantots darbinieku lojalitātes un organizācijas uztvertās reputācijas (pievilcīga vai nē) apjaušanai.

Darbinieku iesaiste un piesaiste

Motify Engagement ir mūsdienīgs darbinieku iesaistes un piesaistes izpētes risinājums vidējām un lielām organizācijām. Arī tādām, kurās daļai darbinieku nav iespēju aizpildīt anketu tiešsaistē.