BOSI tests

BOSI tests

Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kā MOTIFY var palīdzēt jūsu organizācijai

Kas ir BOSI tests

Darbinieka dotību un komandas salikuma kvalitātes noteikšanas tests, kas balstās uz ASV izstrādātu Uzņēmēja gēna metodoloģiju. Par to vairāk variet lasīt metodes autora Joe Abraham 2011.gadā izdotajā grāmatā “Entrepreneurial DNA”. 

KĀPĒC BOSI

Cilvēka motivācijas mehānismus un uzvedību nosaka viņa dominējošā hormonālā sistēma. BOSI metode ar vienkārša pašaizpildes testa palīdzību ļoti precīzi nosaka cilvēka individuālo motivācijas mehānismu, raksturo informācijas uztveres īpatnības un identificē izteiktākās dotību jomas. 
 
Kad darbinieki strādā savām dotībām neatbilstošā jomā, viņi parasti ar visu ir neapmierināti – darbs šķiet grūts, vadītājs neatbalstošs, atalgojums necienīgi zems, darba apstākļi neapmierinoši. Šai neapmierinātībai cēlonis ir nevis organizācija, bet dotībām neatbilstoša darba izvēle. Šādi darbinieki organizācijai izmaksā dārgi un dod maz.
 
Kad cilvēki dara savām dotībām atbilstošu darbu, viņi ir produktīvāki, viņu vadītāji ir gandarītāki un organizācija ir veiksmīgāka. 
 

BOSI metode

BOSI ir ASV izstrādāta metodoloģija ātrai un precīzai cilvēka dotību noteikšanai.

Dotības nosaka cilvēka automātisko rīcības modeli gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē. Jomās, kuras atbilst cilvēka dotībām, viņš sevi realizē viegli un ar panākumiem, gūstot gandarījumu sev un radot augstu pievienoto vērtību organizācijai un sabiedrībai.

BOSI ir akronīms četriem gēniem:

  • B ir Būvētāja gēna apzīmējums
  • O ir Oportūnista gēna apzīmējums
  • S apzīmē Speciālista gēnu
  • I apzīmē Inovatora gēnu

Cilvēkā var sastapt vienu vai vairākus (reizēm pat visus četrus) gēnus dažādās kombinācijās. Dotību jomas raksturo gēnu kombinācija un to īpatsvars. Ja cilvēkam ir tikai viens gēns, tā īpatsvars būs 100% un tas izpaudīsies tīrā veidā visās dzīves situācijās.

Divu gēnu gadījumā, kā pirmais (automātiski) izpaudīsies gēns ar augstāko īpatsvaru (izteiktākais gēns). Otrs izteiktākais tiks izmantots komplicētākās situācijās, kad cilvēkam jāpieslēdz papildus iekšējie resursi.

Trešais un ceturtais ir minorie gēni, kuriem cilvēks var piekļūt, bet tas notiek daudz retāk. Vairumā situāciju cilvēka uzvedību ietekmē divi izteiktākie gēni.

BOSI gēni ir izvietoti matricā.

Pa diognāli izvietotie gēni pēc savas dabas ir pretēji viens otram. To pasaules uzskats, vērtību sistēmas un lēmumu pieņemšanas mehānismi kardināli atšķiras. Tādēļ sadarbība starp cilvēkiem ar pretējiem gēniem parasti ir psiholoģiski un emocionāli sarežģīta.

Tai pat laikā, pretējie gēni ir komplementāri. Viena stiprās puses ir otra gēna vājās jomas, un pretēji. Citiem vārdiem, sadarbība starp pretējo gēnu īpašniekiem ir ar visaugstāko pievienotās vērtības potenciālu.

Kvadranta malās izvietotajiem gēniem ir kopējas iezīmes, tādēļ attiecības starp šo gēnu cilvēkiem veidojas harmoniskāk.

Kvadranta kreisā puse (B un S), līdzīgi kā cilvēka kreisā smadzeņu puslode, ir racionāli orientēta. Šo gēnu īpašnieki ir pragmatiski, domā loģiski un secīgi (lineāri). Cilvēkiem ar šo gēnu salikumu padodas lietu strukturēšana, sistematizēšana un organizēšana. Viņiem ir talants iegūt, efektīvi izmantot un saglabāt.

Kvadranta labā puse (O un I) ir iracionāla, spontāna un emocionāla. Šie cilvēki ir radoši un lēmumu pieņemšanā vairāk paļaujas uz sajūtām un mirkļa noskaņām, nevis ilgstošu un pamatīgu analīzi. Labās kvadranta puses cilvēkiem padodas radīšana. Viņi vairāk tiecas jaunradīt, pievienot vērtību, nevis pārstrukturēt jau esošos resursus.

Kvadranta augšmalā izvietotie gēni (B un O) atbild par ambīcijām un iešanu plašumā, jeb par kvantitatīvu izaugsmi. Cilvēkiem ar šiem gēniem raksturīga nepacietība, nepiesātinātība (nekad nav gana) un vēriens. Viņi mīl domāt lielos vilcienos, stratēgiski, grib pārskatīt “visu laukumu”.

Kvadranta apakšējā malā izvietotie gēni (S un I) atbild par iedziļināšanos un uzmanību pret detaļām, jeb par kvalitatīvu izaugsmi. Šo gēnu ipašniekiem raksturīga vēlme izprast konkrēto gadījumu, izpētīt konkrēto koku (nevis visu mežu) un uzlabot konkrēto produktu, nevis visu uzņēmumu.

Angļu valodā vislabāk iepazīt BOSI, izlasot Joe Abraham grāmatu “Entrepreneurial DNA”, kas iegādājama lielākajos pasaules interneta veikalos, t.sk. Amazon.com un Bookdepository.com

BOSI testa formāts

BOSI komandas tests

Organizācijas visbiežāk izvēlas komandas testa formātu, jo tas dod pārskatu gan par visu komandu, gan katru tās dalībnieku.

BOSI komandas tests atspoguļo komandas salikumu BOSI kvadrantā. Tas vizuāli viegli uztveramā veidā parāda gan komandā dominējošās dotību jomas, gan iztrūkstošās.

Tas arī vizuāli uzrāda katra darbinieka BOSI gēnu sadalījumu.

Katrs testētais darbinieks tūdaļ pēc testa aizpildīšanas saņem sava profila aprakstu vienas A4 lapas apjomā pdf formātā.

Personāla vadība saņem piekļuvi visas komandas rezultātam Motify sistēmā un BOSI rokasgrāmatu ar pilnu katra BOSI profila stipro un vājo pušu analīzi, dotību jomu, pamatmotivāciju, informācijas uztveres īpatnību un pielietojamo vadības stilu aprakstu 40 A4 lpp apjomā.

Papildus testam pieejams arī iedvesmojoši izglītojošs un komandu saliedējošs seminārs.

Individuālie BOSI testi

Pieejami arī individuālie testi dažādām lietotāju grupām – piemēram, darbiniekiem, studentiem, uzņēmējiem. 

Individuālā testa rezultāti pieejami tā aizpildītājam profila apraksta veidā.

Kad veikt BOSI testu

  • Situācijās, kad labāk jāiepazīst cilvēks. Piemēram, atlasot darbiniekus vai gadījumos, kad jauns vadītājs grib labāk iepazīt esošu komandu.
  • Situācijās, kad jānovērtē darbinieka dotības. Piemēram, pēctecības plānošanā vai (projekta) komandas salikuma plānošanā.
  • Vadītāju un darbinieku attīstībai. Piemēram, kad jāpalīdz vadītājiem labāk izprast sevi un savu komandu vai darbiniekiem – savus kolēģus un/vai klientus.
  • Komandas dalībnieku savstarpējās vai starpkomandu sadarbības uzlabošanai, it īpaši komandām ar pretējiem BOSI gēniem. Piemēram, pārdošanai ar grāmatvedību vai ar mārketingu. 
  • Konfliktsituāciju analīzei un risināšanai kolektīvā.

Ar kādu ieguldījumu jārēķinās

BOSI komandas tests maksā starp dažiem simtiem EUR vienai komandai un vairākiem tūkstošiem, ja izvēlēsieties to veikt visiem uzņēmuma darbiniekiem. 

Sazinieties ar mums

+371 29 528 212

Jūras 44, Engure, LV-3113