Tehnoloģijas un zināšanas darbinieku iesaistei
PAR MOTIFY
Savā pieredzē esam iemācījušies, ka datiem un dialogam ir maģisks spēks. Kad līderi sāk izmantot datus, lai sarunātos ar saviem kolēģiem vai patērētājiem, rodas stāsti, kas iedvesmo, virza un maina pasauli. Motify ir izveidojis vienkāršu un efektīvu sistēmu, kas palīdzēs jūsu organizācijai sadzirdēt jūsu darbiniekus, lai kopā radītu lielas idejas, tehnoloģijas un stāstus.
VAIRĀK ŠEIT>
MŪSU STĀSTS
Iluta Skrūzkalne
Vadošā pētniece
Artūrs Pērkons
Tehnoloģiju un procesu eksperts
Jānis Skrūzkalns
Stratēģis un uzņēmumu izaugsmes treneris
KĀPĒC MOTIFY
Mēs domājam, ka ikviens darbinieks ir talantīgs, un ka ikviena darbinieka laiks ir vērtīgs. Motify to augstu vērtē, tāpēc mūsu aptaujas ir fokusētas, ātras un pievilcīgas. Mēs veidojam labāku saprašanos starp vadītājiem, līderiem un darbiniekiem, uzklausot jūsu darbiniekus, apzinot komandas noskaņojumu un apkopojot atgriezenisko saiti no darbiniekiem ātrā un efektīvā veidā.
VAIRĀK ŠEIT
Apjomīga jautājumu bibliotēka katrai vajadzībai
Rezultāti ir vizualizēti un viegli lasāmi, prezentējami
IZPĒTE
Motify aptauju platforma palīdz organizācijām veidot datu pamatotu dialogu starp vadību un darbiniekiem.
Veidosim kopā izcilas komandas ar iesaistītiem darbiniekiem.
AKADĒMIJA
Motify misija ir palīdzēt uzņēmumiem kļūt veiksmīgākiem, liekot centrā savus cilvēkus. Mēs palīdzam iesaistīt darbiniekus un veidot arvien jaunas iespējas jūsu ceļā uz kopējiem panākumiem. Esam izveidojuši Motify Akadēmiju, lai dalītos ar zināšanām un atbalstītu jūsu vēlmi augt un attīstīties.