Kompetenču modeļi

kompetences modeļi

Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kā MOTIFY var palīdzēt jūsu organizācijai

Kas ir kompetences modelis

Kompetences modelis ir sistēmisks ietvars, kurš iespējamās izaugsmes dinamikā apraksta to zināšanu, prasmju un uzvedību kombināciju, kas nepieciešama, lai darbinieks efektīvi pildītu savu lomu organizācijā un spētu dod savu ieguldījumu kopējo mērķu sasniegšanā

KĀPĒC Kompetences modelis

Hewitt Associates pētījumi liecina, ka 20 izcilākie ASV uzņēmumi lieto kompetences pieeju, integrē  to pēctecības plānošanā, atalgojuma formulās un darbības pārvaldībā.
 
Saskaņā ar “Bersin and Associates” 
pētījumu datiem, organizacijās, kurās ir ieviesta kompetences balstīta personālvadība iepretim citām, ir:

Par 26 % lielāki ieņēmumi uz vienu darbinieku

Par 40 %  mazāka   mainība labāko darbinieku vidū

Par 87 % lielākas izredzes piesaistīt darbā labākos cilvēkus

Par 156 % lielāka spēja attīstīt izcilus līderus

Kompetences modeļi

…. organizācijā darbojas līdzīgi kā kompass jūrniekiem. Tas ir līdzeklis, ar kura palīdzību organizācijas skaidri komunicē, kāda uzvedība ir nepieciešama, novērtēta, atzīta un apbalvota attiecībā uz noteiktām amata lomām

… strukturē atlases procesus, apmācības un attīstības programmas, snieguma novērtēšanu, nodrošinot integrētu un saskaņotu pieeju organizācijas cilvēkkapitāla pārvaldībai

… koncentrē uzmanību uz tādu darbinieku atlasi, motivāciju, attīstīšanu, noturēšanu, kuri efektīvi spēj izpildīt organizācijas misiju un realizēt tās pamatkompetenci

Uz rezultātu orientēts

Skaidri definē sagaidāmo rezultātu katrā darba lomā, un sniedz orientierus, kā to sasniegt un kā tiks novērtēts katra darba sniegums

Uz vienotu izpratni par panākumiem orientēts

Organizācijas ietvaros veicina kopīgu izpratni, kas ir efektīvs vadītājs, un apzina, kuri vadītāji, kurās kompetencēs ir jāattīsta

Uz personisko atbildību vērsts

Ļauj darbiniekiem apzināties un uzņemties atbildību par prasmēm un izturēšanos, kas viņiem nepieciešama viņu lomās

Uz efektivitāti un produktivitāti vērsts

Palīdz organizācijām palielināt produktivitāti un samazināt izmaksas, koncentrējoties uz to, kam būs vislielākā ietekme uz rezultātiem. Palīdz saskatīt darbinieku personīgās produktivitātes kritiskās atšķirības, atpazīstot izcilos, pietiekami labos un viduvējos  darbiniekus

Darbinieku lojalitāti veicinošs

Apraksta, kā kompetences prasības mainās vai progresē katrā nākamajā profesionalitātes līmenī. Iesaista darbinieku organizācijā, palīdzot darbiniekiem apzināties turpmākās karjeras izaugsmes prasības, plānot iespējamo karjeras progresu, amata pakāpes, atalgojuma līmeņus.

Uz attīstību vērsts

Atbalsta vadītājus, lai viņi pamanītu un attīstītu talantīgus padotos. Ļauj skaidri komunicēt sagaidāmo uzvedību, precīzāk definēt kritiski nozīmīgo darbinieku mācību un attīstības vajadzības un dod iespēju sekot līdzi darbinieku prasmēm, lai stratēģiski plānotu un ieviestu nākotnē vajadzīgās prasmes

Organizācijas IEGUVUMI

Samazinās darbinieku mainība

Pielietojot kompetences sistēmu visā darbinieka dzīves ciklā, organizācijas samazina darbinieku mainību un paaugstina produktivitāti. (researchgate.com)

Uzlabojas apmierinātība ar darbu

 Darbinieki ir īstajās vietās, kur vislabāk var attīstīt savu talantus un spējas

Uzlabojas kopējā rentbilitāte

Savietojot darbinieku kompetences sistēmu ar organizācijas pamatkompetencēm, uzlabo rentabilitāti (linkedin, IKEA)

Palielina adaptācijas spējas (agile organization)

Palielina darbinieku iekšējo mobilitāti, nodrošinot organizācijai lielāku elastīgumu un darbinieku spēju izmantošanas kapacitāti

Veicina mācīšanās kultūru

Nosaka darbinieku kompetenču plaisas un atšķirības, uzlabo apmācību un attīstības plānus. Skaidri definē darba izpildes standartus snieguma novērtēšanai

Uzlabojas iekšējā komunikācija

Samazina izmaksu pārsniegšanu, kuru iemesls ir vāja veiktspēja vai neprecīza darba gaidu komunikācija

KO motify piedāvā

Pamatkompetences modeļi

Uzņēmuma / galveno nodaļu pamatkompetences modelis: spējas, tehniskās zināšanas un uzvedība, kas atbilst uzņēmuma misijai, vērtībām, un, kas vajadzīgas darbam organizācijā neatkarīgi no amata vai amata lomas. Piemēram, radoša domāšana, konfliktu risināšanas prasmes un efektīva komunikācija, uz klientu orientēta attieksme, riska uzņemšanās 

Funkciju kompetences modeļi

Funkcijās balstīti uzvedības kompetences modeļi noteiktiem amatiem: tehniskas zināšanas, unikālās spējas un uzvedība, kas dod specifiskus rezultātus noteiktā vidē. Papildus tradicionālajām darba prasmēm, šajos modeļos tiek iestrādātas personībā balstītas uzvedības prasības, piemēram, iniciatīva, pielāgošanās spējas, stresa pārvarēšana un izlēmība

Vadības kompetences modeļi

Līderības kompetences modeļi vienam vai visiem vadības līmeņiem: unikālās spējas un uzvedība, kas nepieciešama komandu motivēšanai un vadīšanai, piemēram, spēja iedvesmot citus, risināt problēmas, deleģēt uzdevumus un pārvaldīt laiku

Ko saņems vadītāji

  • Unikālu kompetences modeli konkrētai amata lomai un /vai funkcijai atbilstoši organizācijas misijai, vērtībām. Modelis apraksta 7 līdz 10 kritiski svarīgas kompetences, definējot uzvedības standartus vairākos izaugsmes līmeņos
  • Kompetenču novērējumu, Individuālos kompetences profilus 
  • Individuālos izaugsmes plānus, “kompetences plaisas” jeb nepilnību analīzi,  attīstības vajadzību analīzi, snieguma uzlabošanas, pēctecības plānošanas, karjeras virziena ieteikumus
  • Ieteikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem mācību programmu izveidei

jautājumi pārdomām

+ Vai jums ir nepieciešamie talanti, lai uzvarētu tirgū un noturētu izaugsmi ilgtermiņā?
+ Kādas līdera kompetences (visos līmeņos) ir tieši jums  kritiskas, un vai tās jums ir?
+ Kādas kompetences un īpašie talanti nav labi novērtēti vai attīstīti jūsu pašreizējos talantu pārvaldības procesos?

nākamie soļi

Apvienojiet talantu stratēģisko vadību un darbaspēka optimizāciju organizācijas stratēģisko mērķu risināšanai ….

Sazinieties ar mums

+371 29 528 212

Jūras 44, Engure, LV-3113