E-NPS

Employee Net Promoter Score

E- NPS

Metode

un tās izcelsme

E-NPS ir pasaulslavenās Net Promoter Score metodes atvase darbinieku lojalitātes novērtēšanai. Tās autors ir Freds Reičhelds. 

Metode izceļas ar savu vienkāršību. Lai noteiktu darbinieka lojalitātes līmeni, tiek uzdots tikai viens jautājums: “Kāda ir iespējamība, ka Jūs rekomendēsiet šo uzņēmumu kā darbavietu savam draugam vai kolēģim?” Atbildei darbinieks var izmantot jebkuru skaitli intervālā no 0 līdz 10. Darbinieki, kuri atbildējuši ar 9 vai 10, tiek kategorizēti kā lojāli, 7 un 8 atzīmējušie tiek uzskatīti par neitrāliem. Savukārt tos, kas atzīmējuši atbildes no 0 līdz 6 uzskata par nelojāliem. Lai aprēķinātu kolektīva lojalitātes indeksu, no lojālo darbinieku īpatsvara (%) atņem nelojālo darbinieku īpatsvaru. 

Bieži indekss organizācijā ir negatīvs. Tas nozīmē, ka nelojālo darbinieku skaits ir lielāks par lojālo skaitu. Tam ir dažādas negatīvas konsekvences, piemēram, paaugstinātas darbaspēka izmaksas un pazemināta produktivitāte. Šāds uzņēmums ir mazāk konkurētspējīgs,  salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kur šis rādītājs ir pozitīvs.

Papildus lojalitātes jautājumam mēdz pievienot vienu atvērtā tipa paskaidrojošo jautājumu – “Kādēļ Jūs sniedzāt šādu atbildi?”

Motify

pieeja

Mēs parasti rekomendējam klientiem papildināt rekomendēšanas jautājumu ar vēl dažiem. Tas dod iespēju organizācijai iegūt arī kolektīva iesaistes un citus cilvēkvadības jomā būtisku lēmumu pieņemšanai nepieciešamus rādītājus.

Parasti tie ir septiņi kodolīgi, jēgpilni, skaisti dizainēti jautājumi ik mēnesi (vai ik pārnedēļas). Tikai 2 minūtes jūsu darbinieka laika – un rezultātā savlaicīga atgriezeniskā saikne. 

Šīs aptaujas dizainējam atkarībā no jūsu organizācijas aktuālās vajadzības, bet jūs varat izvēlēties arī mūsu gatavās un validētās aptauju paketes no mūsu bibliotēkas – izcila snieguma indekss; laimes indekss; optimisma indekss; efektivitātes indekss vai darbinieku darbaholisma indekss. 

Šo aptauju rīku iesakam uzņēmumiem, kuri ir pārmaiņu procesā, jūtas iestrēguši vai attapušies problēmas priekšā. Regulāri monitorējot situāciju, jūs ātrāk pamanīsiet gan sāpīgos punktus, gan iespējas. 

Un rezultātā – ātrāk varēsiet pieņemt datos pamatotus lēmumus, lai rīkotos pārdomāti un ilgtspējīgi.

Latvijā 2019.gadā vidējais E-NPS bija -23.4

Kā uzlabot e-nps?

Sazinieties ar mums

+371 29 528 212

Jūras 44, Engure, LV-3113