Darbinieku noskaņojums

Darbinieku noskaņojums

Informēts - tātad sagatavots

Ja jūs nezinat, kurā komandā vai struktūrvienībā briest nepatikšanas, tās jūs pārsteigs nesagatavotus. Šādām negaidītām problēmām sekas parasti ir daudz postošākas. Rodas neplānotas izmaksas un tiek aptraipīta gan organizācijas, gan vadības reputācija.

78%

darbinieku nedomā, ka valde veicina atgriezenisko saiti

71%

nepauž uzticību uzņēmuma valdei

23%

darbavietā jūtas emocionāli droši

22%

darbinieku redz, ka viņu vadība jūtas laimīga

E-mood

Darbinieku noskaņojuma izpētes risnājums Employee Mood ir rīks savlaicīgai valdes un personāla vadības informēšanai par:

 • darbinieku noskaņojumu katrā uzņēmuma komandā;
 • darbinieku uzticēšanos valdei un tiešajam vadītājam katrā komandā;
 • darbinieku iesaisti, motivāciju un enerģijas līmeni katrā komandā;
 • situāciju ar komunikāciju katrā uzņēmuma komandā;
 • iespējamajiem riskiem katrā uzņēmuma komandā. 

Vajag 20 gadus, lai uzbūvētu reputāciju un tikai 5 minūtes, lai to sagrautu. Ja tu par to aizdomāsies, tu rīkosies savādāk”

Warren Buffett

Employee Mood

Preventīvs rīks uznēmuma reputācijas aizsargāšanai pret iekšējiem riskiem

Kā tas strādā

Uzsākot sadarbību, vispirms veicam sākotnējo novērtējuma pētījumu un pielāgojam rīka E-Mood konfigurāciju uzņēmuma situācijai.

Tad, balstoties uz iegūtajiem datiem, izveidojam aptauju biežuma un satura grafiku katrai uzņemuma komandai.

Pēc tam uzsākam regulāru datu vākšanu un rezultātu atspoguļošanu saskaņā ar šo grafiku un datu akumulēšanas algoritmu.

Kritiskās, strauju pārmaiņu situācijās aptaujas var būt nepieciešamas ik nedēļu vai pat biežāk. Situācijai stabilizējoties, aptauju biežums tiek samazināts līdz pat reizei mēnesī.

Aptauju jautājumi tiek izkliedēti gan laikā, gan starp darbiniekiem tā, lai tos nepārslogotu un lai tiem neapniktu atbildēt uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem.

Uzņēmuma ieguvumi

Korporatīvā ilgtspēja

Atbildīga darbinieku attiecību vadība ir viens no sociālās korporatīvās atbildības stūrakmeņiem

Uzņēmuma reputācija

Digitālajā laikmetā darbinieku sniegtā informācija sabiedrībai var gan celt, gan graut uzņēmuma reputāciju

Risku vadība

Iekšējie riski ir lētāk un kvalitatīvāk vadāmi, saņemot savlaicīgu informāciju

Uzticams kolektīvs

Īlenu maisā nenoslēpsi, vēsta sakāmvārds. Veslīgas organizācijas ne tikai apzina un risina sāpīgās problēmas, bet par to arī informē kolektīvu

Atbildīgi vadītāji

Fokusējot vadītāju uzmanību uz darbinieku vadīšanu, ievērojami uzlabojas visa uzņēmuma mikroklimats un darbinieku sniegums

Motivēti darbinieki

Galvenais darbinieku demotivācijas cēlonis organizācijās ir nemateriālā novērtējuma trūkums, kas ceļas no nepietiekamas komunikācijas ar darbiniekiem

Kādās situācijās nepieciešams E-Mood

 • Ir paredzamas vai jau sākušās pārmaiņas organizācijā, nozarē vai tirgū kopumā,
 • Kad uzņēmuma reputācija ir nozīmīgs faktors, 
 • Ir uzticības deficīta pazīmes organizācijā, 
 • Vadītāji nepietiekami komunicē ar darbiniekiem, 
 • Tiek novērots psiholoģiski nedrošs klimats, 
 • Ir sarežģījumi ar darbinieku motivēšanu un/vai noturēšanu, 
 • Samazinās darbinieku entuziasms, vadītāji ir aroganti, demonstrē “favoritismu”, 
 • Darbinieki neuzņemas atbildību, meklē vainīgos, neizrāda iniciatīvu

Employee Mood priekšrocības

Gudrs pētījuma dizains

E-Mood ir dizainēts tā, lai tas aptvertu visus kritiskos darbinieku attiecību vadības aspektus un tai pat laikā, lai tas nepārslogotu uzņēmuma darbiniekus ar neskaitāmām aptaujām. Lai to panāktu, katram pētījuma vilnim tiek atlasītas tikai tās struktūrvienības un tikai tie jautājumi, kas nepieciešami kvalitatīvam situācijas monitoringam

gudras skalas

Līdzīgi, kā tajā sakāmvārdā – kā sauksi, tā atsauksies, arī pētījumos jautājumu un to atbilžu variantu formulējumi, jautājumu secība, to kopa un daudzi citi aspekti atstāj izšķirošu iespaidu uz pētījuma kvalitāti un rezultātu lietderību. Mūsu skalas ir noslīpētas neskaitāmos pētījumos un skurpulozā analīzē, salīdzinot to ietekmi uz rezultātu. Tās ir kalibrētas politkorektajām atbildēm un aptver visus nozīmīgākos mērāmo faktoru aspektus.

gudra analīze

Darbā ar datiem bieži visgrūtākais ir izcelt pašu svarīgāko un parādīt to cilvēkiem viegli uztveramā formā. Mēs to panākam, izmantojot sarežģītas analīzes metodes un vienkāršus atspoguļošanas veidus. Otra mūsu analītiķu darba iezīme ir rezultātu praktiskums – katrs lietotājs saņem viņa vajadzībām pielāgotu pārskatu ar pašu svarīgāko viņa darbam nepieciešamo informāciju.

Sazinieties ar mums

+371 29 528 212

Jūras 44, Engure, LV-3113