Gatavoties… mērķēt… šaut

Nē, šoreiz mēs nerunāsim par militāro apmācību! Taču mēs parunāsim par uzņēmumu vadīšanas modeļiem un līderu uzvedību! Visiem, kas studējuši vadības zinātnes, ir zināms, ka uzņēmuma stratēģijām un vadītājiem (CEO – chief executive officer ir paņemts no militāras leksikas) ir daudz kas kopīgs ar cīņu mākslām, kariem un karavadoņiem. Tāpēc šo komandu – gatavoties… mērķēt…šaut – secību aplūkosim kā pieeju, kādā mēs vadam projektus, komandas, pārmaiņas. Tie var būt loģiski posmi, kas virza mūsu iecerēto plānu progresu, un kas tiecas pretim kulminācijai. Un var būt arī tā, ka šo fāžu loģiskā secība vadīšanā netiek ievērota vai kāds posms vispār pazūd, vai vienam ir lielāks svars kā citam. Tad mūsu skaistie nodomi var pārvērsties drupās un haosā.

Ko darīt šajos posmos

Aplūkosim šīs trīs fāzes (Gatavoties… mērķēt…šaut) kā secīgus vadīšanas posmus:

Gatavoties: Šajā posmā tiek veidota vīzija un definētas stratēģija jeb liela mēroga mērķi.

Mērķēt: Kad vadītāji redz mērķi, viņi uz to it kā mērķē un definē, kā viņi to plāno sasniegt. Šajā posmā viņi izklāsta virzienu, darbības jomu, termiņus un galvenos uzdevumus un atskaites rezultātus. Caur skaidru komunikāciju un atskaites punktiem komanda spēj saprast savu uzdevumu un vietu

Šaut: Tas ir posms, kad realizējam takstiskos soļus, lai tuvotos mērķim. Pēc katras pabeigtās pozīcijas, uzdevuma jeb atksaites punkta mēs izvērtējam, vai rezultāts atbilst ekspektācijām.

Izmantojot šos vārdus un fāzes, mēs varam atpazīt dažādas vadības pieejas un uzvedības modeļus organizācijās, komandās vai personīgajā dzīvē. Tikai viens modelis ir visefektīvākais, optimālākais. Pārējie mūsu sekotājos un partneros izraisa neapmierinātību un neefektivitāti.

Atpazīsti savu vadības uzvedības modeli

Vadīšanas modelis: Gatavoties. Mērķēt. Šaut.

Vadītāja tips: Efektīvais vadītājs

Rezultāts: Šis ir optimālais un visefektīvākais vadīšanas modelis. Ja vadītājs izmanto šo pieeju, komandai ir dots laiks pārdomāt lielo redzējumu un konkrētus mērķus (gatavoties) pirms plāna (mērķēt) izveides un pēc tam pievērsties šī plāna izpildei (uguni). Šī secība jeb lietu kārtība liek darbiniekiem justies droši un virzīties vienā virzienā, lai sasniegtu mērķi.

Vadīšanas modelis: Šaut, Šaut, Šaut

Vadītāja tips: “Man vienalga, bet dabū to cauri” vadītājs

Rezultāts: Šis vadītājs savu komandu burtiski dzen uz priekšu. Viņš ir lielisks kontrolētājs. Un šīs komandas arī bieži arī paveic neiespējamo. Problēma ir tā, ka tas, iespējams, nav pareizais darbs, kas jāpadara. Svarīgāk ir paveikt lietas, nevis pārliecināties, ka tās tiek veiktas pareizi. Šajās komandās nedrīkst sēdēt bez darba, tāpēc te jādarbojas pat bez jebkādas stratēģijas (vai jēgas) vai domas par efektivitāti.

Vadīšanas modelis: Gatavoties. Gatavoties. Gatavoties

Vadītāja Tips: Līderis – domātājs, sapņotājs

Rezultāts:  Daudzi vadītāji ir radoši un vizionāri, bet nav ļoti koncentrēti. Pēdējā ideja rada nākamo, un viņi viegli apjukuši, kura ir labākā. Rezultātā mērķi bieži ir izkliedēti, aizkavēti, sajaukti un visiem neskaidri. Otrs šī vadītājs tips ir plānotāji, kas par daudz domā, plāno, rēķina. Parasti šie vadītāji vai nu baidās riskēt, vai arī grib 100% droši sagatvoties pirms uzsākt aktivitātes. Iespējams, viņiem tiešām ir brīnišķīgas vīzijas un idejas, bet tās visticamāk nekad nepiepildās. Viņu vadītie uzņēmumi ļaujas ikdienas plūdumam, asi reaģē uz kritiskiem notikumiem un  dzēš pēkšņus ugunskurus.

Vadīšanas modelis: Mērķēt. Mērķēt. Mērķēt.

Vadītāja Tips: vadītājs – vēja rādītājs

Rezultāts: Tie ir vadītāji, kuri katru dienu vai pat katru stundu var mainīt domas, kā un ko darīt. Viņi redz vairākus daudzsološus mērķus, taču viņiem nekad nav laika vai gribas, lai pārdomātu detaļas un noteiktu prioritātes saskaņā ar stratēģiju. Šajās komandās ir gandrīz neiespējami zināt, kurš virziens ir īstais. Tie, kuri strādā šo vadītāju komandās, nekad nevar būt droši, vai tikko iesāktais darbs, projekts patiešām būs jāpabeidz. Šajās komandās parasti vērojams cinisms, neticība, un maz pabeigtu projektu.

Vadīšanas modelis: Šaut. Mērķēt. Gatavoties.

Vadītāja Tips: Vadītājs – vāvere ritenī

Rezultāts: Šie līderi darbojas ātri, daudz un smagi strādā. Viņi redz mērķi un uzreiz ķeras pie darba. Sasniedzot pirmos rezultātus, viņi pārdomā un saprot, ka vajadzēja darīt citādi. Tas pārējos izraisa niknumu, vilšanos un neveiksmes sajūtas. Tomēr tā vietā, lai nākamajā reizē padomātu, vispirms izveidotu stratēģiju, samazinātu ātrumu, viņi vienkārši vēl vairāk palielina tempu, lai skrietu uz mērķi vēl ātrāk un strādātu vēl smagāk. Viņi ir mērķu un darba pārņemti, nekad nepakāpjas un neapstājas.

Ko darīt?

Šī pieeja – “gatavoties, mērķēt, šaut”  – bieži atspoguļo vadītāja, nevis tikai karavīra personību. Kad karavīrs dodas kaujā viņam jāpaveic visi trīs posmi un tieši šādā secībā: gatavoties, mērķēt, izšaut. Komandas ir jūsu kareivji, kas iet uz mērķi, tāpēc nodrošiniet sev un savai komandai vīziju (gatavoties), plānuu (mērķēt), un taktiku (šaut). Apsveicam, ja esat izcils stratēģis un izcils virzītājs! Taču – ja esat atradis savas, komandas, organizācijas vājās vietas ceļā uz mērķiem, atzīstiet tās un mainieties!

Avots: Dr. Henry Cloud leadership podcast