Pastāsts par cēloni un sekām

Cik problēmas vai izaicinājumi parasti ir darba dienā? Vai tu atrisini tās visas? Droši vien – nē! Jo diena (un dažreiz rokas) par īsu! Bet tās, ko risini – vai tās ir prioritāras, cik bieži esi apmierināts ar risinājumu, vai risinājums ir ilgtermiņa vai īstermiņa? Vai esi atrisinājis īsto cēloni vai tikai tā sekas?

Ir viens “miljonu vērts” jautājums, kas var ietaupīt daudz laika un resursu, un palīdzēs atrisināt īsto problēmu. Bet pirms atklāt šo vērtīgo jautājumu, pastāstīsim stāstu.

Pirms vairākiem gadiem kādā mazā kalnu pilsētiņā no kalna noripoja masīvs akmens un aizšķērosoja ceļu, pa kuru bērni katru rītu devas uz skolu. Bērni tam rāpās pāri, viens ātrāk, cits lēnāk, bet vairums saskrējās un ievainojās, bet ne tik nopietni, lai par to sāktu uztraukties pilsētiņas vadība. Bērnu vecāki un skolotāji apstrādāja brūces kā nu mācēja, bet tā kā akmeni neviens nenovāca un skrambas palika, aptiekas piedāvāja arvien labākus pārsejus un ziedes brūču dziedēšanai; medicīnas darbinieki sāka rīkot seminārus, kā rūpēties par ievainojumiem; vietējais alpīnistu klubs sāka organizēt nodarbības bērniem, kā drošāk un efektīvāk pāriet akmeni. Veikali sāka piedāvāt alpīnistu aprīkojumu un īpašus apavus, kas noderētu akmeņa pāriešanai. Galu galā ģimenes sāka atteikties no brīvdienām un hobijiem, jo līdzekļi bija jāiegulda akmeņa problēmas risināšanā. Visi pamazām pierada pie akmens. Akmens kļuva par jauno normālību. Neviens ne reizi nemēģināja akmeni no ceļa novelt nost. Cilvēki bija tika aizņemti ar savu darbu, dzīvi, aktivitātēm, ikdienas citām problēmām, ka domāt un vēl vairāk – vienoties par akmens aizvilkšanu, likās pārāk laikietilpīgi.

Kad tu domā par savām problēmām, vai tu pārvieto akmeņus vai iegādājies arvien vairāk pārsēju? Citiem vārdiem sakot – vai tu risini galveno problēmu vai galveno cēloni?

Pats par sevi – jautājums – neatrisinās problēmu, un, protams, kādu laiku būs jāpērk arī pārsēji. Taču, apzinoties, ka tā (pārsēju pirkšana) nevar turpināties mūžīgi, tu strādāsi pie ilgtermiņa risinājuma galvenajai problēmai. Aiz ikdienas rosības, haosa un rutīnas piespiežot sevi (komandu) meklēt īsto problēmu un tās risinājumu, tu pavisam noteikti iegūsi labāku un efektīvāku ilgtermiņa risinājumu.

Un tagad palūkojies sev apkārt – kurš ir akmens un kuri ir “pārsēji” tavā ikdienā, komandā, organizācijā, pilsētā un pat valstī.