Veidojam pozitīvās komandas jeb enerģijas nozīme organizācijās

Enerģija ir  jaunā iesaistījuma  mēraukla (tā teikt – Energy is the new black). Iesaistījums var pielipt citiem jeb mērogoties tikai gadījumā, ja tas ir jūtams, enerģisks un iedvesmojošs. Un komanda var kļūt enerģētiska pat no viena pozitīvi uzlādēta kolēģa. Pretēja toksiskai komandai, kurai piemīt negatīva enerģija.

Kas ir enerģija

Mūsu enerģija pastāv vairākās formās. Fiziskā enerģija ir spēja veikt aktivitātes, darbus, domāt, pat izrādīt attieksmi. Cilvēka ķermenī tā tiek uzkrāta kā potenciālā enerģija glikozes un adenozīna trifosfāta veidā.

Emocionālā enerģija arī veicina spēju veikt darbu, bet tā pastāv kā emocijas. Tā ir pārliecības, pacilātības, spēka, entuziasma un iniciatīvas izpausme rīcībā. Emocionālā enerģija mainās pēc “nepārtrauktības, sākot no entuziasma, pārliecības un iniciatīvas augstākajā izpausmē, līdz pat pasivitātei un depresijai zemākajā izpausmē”.  Emocionālā enerģija nav tas pats, kas motivācija vai pūles, bet tā var būt saistīta ar tiem. Cilvēks var sajust augstu emocionālo enerģiju, bet būt nemotivēts to izmantot, savukārt cits varētu just zemu emocionālo enerģiju un joprojām būt motivēts.

Svarīgs emocionālās enerģijas avots ir attiecību enerģija – emocionālā enerģija, ko mēs iegūstam no mijiedarbības ar citiem un kas uzlabo cilvēka spēju veikt darbu. Pozitīva attiecību enerģija rada emocionālu enerģiju citos. Negatīvā enerģija noārda emocionālo enerģiju citos. Attiecību enerģija var būt saistīta ar personības iezīmēm, tomēr lielākoties tā ir iemācītas uzvedības kopums, kas vairo (vai noplicina) emocionālo enerģiju citos. Piemēram, pozitīvā attiecību enerģijas izpausmes ir cieņpilna attieksme, iesaistīšanās, atbalsts, uzticēšanās, spēlēšanās un svinēšana.

Kvalitatīvas attiecības starp vadītājiem un darbiniekiem ir kritiski svarīgas, jo vadītājs vislielākajā mērā nosaka, vai darbinieks būs iesaistīts vai nē. Kad vadītāji var nodot savu enerģiju darbiniekiem, darbinieki vairāk iesaistās darbā un viņu darba rezultāti uzlabojas. Enerģijas izpaltītāji citos rada emocionālu enerģiju, labāk spēj piesaistīt un atvērt talantus. Savukārt cilvēki ir motivēti vairāk dalīties ar informāciju un veltīt laiku tiem, kas viņu enerģiju vairo. Kad cilvēkiem ir enerģija, viņi vairāk meklē, atbalsta, rada jaunas tehnoloģijas, paņēmienus un procesus un ģenerē radošākas idejas.

Organizāciju enerģija ir nākamais līmenis. Tā ir darba vietas kolektīvais enerģētiskais stāvoklis un to var attēlot un analizēt kā attiecību enerģijas tīklu.

Mēriet enerģiju

Enerģiju var izmērīt gan kā emocionālu enerģiju, gan attiecību enerģiju, gan arī kā enerģijas tīklus.

Mičiganas universitātes profesors un tīklošanās eksperts Veins Beikers iesaka, ja jūs gribat izveidot pozitīvās komandas, jums jāveido enerģētiski savienojumi, saites starp komandas dalībniekiem.

Ar ko sākt?

Konstatējiet savus enerģijas klāsterus (komandas, kurās “dzīvo” enerģija).

Uzdodiet saviem darbiniekiem divus vienkāršus jautājumus: (1) Ar kuriem kolēģiem jūs mijiedarbojaties ikdienā?  (2) Kuri no šiem indivīdiem jūsu enerģiju vairo un kuri – samazina?  Kad esat izmērījis attiecību enerģiju starp visiem grupas  dalībniekiem ( ne vairāk kā 50 dalībnieku), tad jums ir nepieciešamie dati, lai analizētu un kartētu enerģijas tīklu, piemēram, šādi:

Šajā piemērā zaļie punkti ir enerģiju vairojošie darbinieki un sarkanie punkti ir enerģiju mazinošie. Kā redzams, sarkanie punkti vairāk koncentrējas izteiktākās grupās un tās hipotētiski var dēvēt par toksiskām grupām. Savukārt zaļās ir atvērtākas grupas. Pētījumi pierādīja, ka pozītīvo prupu enerģija vispirms akumulējas grupas iekšienē un tad izplatās ārpus tās.

Enerģijas kartes palīdz jums noteikt, kur koncentrēties uz augstas kvalitātes savienojumu veidošanu, enerģiju radošu notikumu radīšanu un tādu rīku izmantošanu, kas rada enerģijas sniedzēja kultūru.

Veidojiet komandas enerģiju stratēģiski

Tagad koncentrējieties uz tās komandas enerģiju, kurā ir vairāki “enerģijas nesēji” jeb pozitīvie cilvēki. Ļaujiet šīm komandām izveidot trīs enerģijas aktivizācijas, lai mainītu apkārtējo enerģiju.

(1) Pozitīvās enerģijas apmaiņa agrīnā attiecību stadijā. Kad komandām pievienojas jaunpienācēji, palīdziet viņiem nekavējoties justies līdzcilvēku novērtētiem, izmantojot tādas metodes kā “pozitīvi novērtējoša aptauja” un “tavi veiksmes mirkļi”.

(2) Ideju apmaiņas aktivizācija un atvieglošana.  Identificējiet cilvēkus, kuri varētu kļūt par ideju iniciatoriem, kuri iedrošina dalīties ar idejām un padomiem, lai nokļūtu pie labāka risinājuma. Izmanotojiet tādas metodes kā “Došanas ņemšanas apmaiņas aplis” (varam praktiski iemācīt).

(3). Attiecību un saišu izveidošanas “pabakstīšana” (nudging). Izveidojiet “kritisko attiecību savienojumus”,  lai cilvēki varētu izveidot nepieciešamās attiecības. Vispirms vajadzētu izveidot tādas attiecības, kas veicina uzticību, jo tieši tās pēc tam ietekmēs, kā veidosies plašāks attiecību tīkls.

Izveidojiet plānu, kā veicināt un nostiprināt pozitīvu ikdienas attiecību mijiedarbību. Ar katru mijiedarbību ir iespēja radīt (vai iznīcināt) emocionālo enerģiju citos. Mijiedarbību, kas palielina enerģiju, raksturo cieņpilna attieksme (jūsu vārdi un darbi parāda otra cilvēka vērtību jūsu acīs), iespējošana (jūs sniedzat resursus, kas palīdz citai personai gūt panākumus darbā), uzticēšanās (jūs savos vārdos un saziņā dodat sajūtu, ka viņš/viņa ir uzticama un vērtīga) un spēle (jūs svinat panākumus un sasniegumus un atrodat veidus, kā jautri pavadīt darba dienu).

Vairot individuālo enerģiju

Ir lietas un notikumi, kas ne vien prasa mūsu enerģiju, bet arī to paņem. Iedomājaties, ka esat lielā cilvēku pūlī (uguņošana, vasaras festivāli). Vai izjūtat enerģijas pieplūdumu, vai arī Jūsu enerģija iztukošojas? Varbūt ņemšana un došana ir balansā? 

Katram no mums būs cits darbu, lietu, notikumu saraksts, kas enerģiju paņem vairāk, un cits, kas iedod to mums vairāk. Izveidojiet savu enerģiju vairojošo lietu sarakstu un centieties vairāk darīt tieši enerģiju dodošās lietas. Un, protams, ja vien iespējams,  izvairieties no tām, kuras atņem jūsu enerģiju.

Enerģijas avoti:

 1. Mērķi, kurus vēlies sasniegt, un tici, ka tos vari sasniegt ar darbu, piepūli.
 2. Viss, kas tuvina mērķim.
 3. To prasmju un talantu uzlabošana un progress, kas palīdz tuvoties mērķim.
 4. Fiziskā slodze, atslābums pēc fiziskas piepūles.
 5. Rezultāti, talanti, stiprās puses, kurus citi ciena un apbrīno.
 6. Atpūta.
 7. Nelūgta un sirsnīga pateicība no kāda, kuru jūs apkalpojāt, vai kādam, kurš jūs apkalpoja (nekad nav par maz pateikt „paldies”).
 8. Jautrība mērenās devās.
 9. Hobiji.
 10. Mazie darba pārtraukumi.
 11. Miegs.
 12. Iegrimšana sevī, meditācija, elpošana.
 13. Pateicības saraksta veidošana.
 14. Apziņa un sajūtas pieredze, ka esi kompetents un varošs (spēj izdarīt kaut ko tādu, kam ir ietekme).
 15. Pazemība. Reizēm paklusē un pazemini sevi.
 16. Vienkāršība un kārtība. Izmet, atbrīvojies no kādas lietas, kas nelaimīga “guļ” tavā skapī.
 17. Kādas lietas pabeigšana.
 18. Darbu izsvītrošana kalendārā.
 19. Attieksme pret sevi (un citiem), kā pret nozīmīgu personu.
 20. Sekss.
 21. Lasīšana.
 22. Rakstīšana.
 23. Zīmēšana.
 24. Forši kolēģi.
 25. ….

Nav nozīmes, cik daudz laika jums ir, ja jūsu enerģijas (degvielas) tvertne ir tukša.   Tapēc sekojiet, mēriet un vairojiet savu individuālo enerģiju, lai varat “aplipināt” ar to citus. Tas būs jūsu jaunais kapitāls un pievilkšanās spēks!

Motify jums var palīdzēt!